Nová príručka o občianstve EÚ

Občianstvo EÚ je jedinečný koncept. 🇪🇺 Ak ste občanom jedného z 27 členských štátov EÚ, automaticky sa stávate aj občanom Európskej únie. 👏 To vám poskytuje určité práva a výhody, ktoré sa líšia od práv a výhod, aké vám vyplývajú zo štátnej príslušnosti k členskému štátu. Tieto práva navyše platia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. 😉

👉 Čo to znamená v praxi? Znamená to napríklad, že môžete žiť a pracovať v inom členskom štáte EÚ bez potreby víz, pracovného povolenia alebo povolenia na pobyt.

👉Občianstvo EÚ tiež znamená, že ak sa dostanete do problémov na mieste mimo EÚ, kde váš členský štát EÚ nemá veľvyslanectvo ani konzulát, môžete sa obrátiť na zastupiteľstvo iného členského štátu EÚ, ktorý tam má zastúpenie.

Viac informácií o svojich právach a o tom, ako ich čo najlepšie využiť, nájdete v Sprievodcovi občianstvom EÚ 👉 https://commission.europa.eu/publ…/guide-eu-citizenship_en

Príručka v slovenskom jazyku.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku