Komisia hodnotí dialógy o prechode na čistú energiu s priemyselnými a sociálnymi partnermi EÚ

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom hodnotí sériu dialógov o prechode na čistú energiu zameraných na premenu Európy na čisté, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023 oznámila začatie dialógov s európskym priemyslom a sociálnymi partnermi o tom, ako upevniť a podporiť plnenie Európskej zelenej dohody a pritom prispieť k uplatňovaniu posilneného priemyselného prístupu. Dialógom predsedal výkonný podpredseda Maroš Šefčovič. „Naše ciele dekarbonizácie, ekologický rast a európska konkurencieschopnosť idú ruka v ruke. Dnešné hodnotenie dialógov o čistej transformácii zdôrazňuje potrebu dosiahnuť čistú transformáciu a investovať do nej. Vyžaduje si to posilnený priemyselný prístup, ktorý zabezpečí predvídateľnosť pre investorov a podporí podnikateľské argumenty v prospech investícií s cieľom udržať jednotný trh atraktívny pre priemyselných aktérov. V rámci tohto prístupu sa kladie dôraz na inovácie a využívanie čo možno najviac príležitostí, ktoré priemyslu ponúka Európska zelená dohoda. Pre prosperitu európskeho priemyslu je nevyhnutné dostatočné množstvo cenovo dostupnej čistej energie ako aj rovnaké podmienky na globálnej úrovni. Spolupráca má v tejto súvislosti zásadný význam. Komisia preto bude pokračovať v dialógoch s priemyselnými a sociálnymi partnermi o prechode na čistú energiu,“ uviedol v tejto súvislosti Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Dnešné hodnotenie bude podkladom pre diskusiu vedúcich predstaviteľov EÚ na najbližšom zasadnutí Európskej rady o ďalších krokoch prechodu Európy na čistú energiu. Doteraz sa uskutočnilo deväť dialógov o prechode na čistú energiu. Priemyselní a sociálni partner potvrdili, že sú rozhodne pripravení formovať a plniť Európsku zelenú dohodu. Sociálni partneri zdôraznili, že je dôležité zabezpečiť, aby bola transformácia sociálne spravodlivá, aby priniesla kvalitné pracovné miesta a aby sa posilnil štruktúrovaný sociálny dialóg. Dialógy sa zameriavali na vodík, energeticky náročné odvetvia, čisté technológie, energetickú infraštruktúru, kritické suroviny, lesné biohospodárstvo, mestá, čistú mobilitu a oceliarstvo.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku