KOMISIA POSKYTUJE SLOVENSKU PREDBEŽNÉ FINANCOVANIE PLÁNU REPOWEREU

Európska komisia včera vyplatila 80,5 milióna eur Slovensku, 24,4 milióna eur Slovinsku, 18 miliónov eur Estónsku a 14 miliónov eur Malte vo forme predbežného financovania v súvislosti s fondmi REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Francúzsku Komisia vyplatila 564,3 milióna eur 7. decembra 2023. Predbežné financovanie pomôže urýchliť vykonávanie kľúčových investičných a reformných opatrení z jednotlivých kapitol venovaných plánu REPowerEU. Priblíži dosiahnutie cieľov REPowerEU, ktorými sú úspora energie, výroba čistej energie a diverzifikácia dodávok energie, s hlavným cieľom urýchliť zelenú transformáciu a dosiahnuť nezávislosť EÚ od ruských fosílnych palív. Platby sa vyplácajú po tom, ako Rada schváli prepracovaný plán jednotlivých krajín, ktorý zahŕňa kapitolu venovanú REPowerEU, a po podpise finančných dohôd. Predbežné financovanie rozdelené do dvoch platieb predstavuje až 20 % dodatočných finančných prostriedkov potrebných na financovanie opatrení uvedených v kapitolách venovaných plánu REPowerEU každej krajiny. Po vyplatení prvej časti predbežného financovania sa druhá časť musí vyplatiť do 12 mesiacov od podpísania dohody o financovaní. Viac informácií o opatreniach zahrnutých v kapitolách REPowerEU v plánoch Estónska, Malty, Slovenska, Slovinska a Francúzska je k dispozícii online. Viac informácií o pláne REPowerEU a jeho súvislosti s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti nájdete v tomto dokumente s otázkami a odpoveďami.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku