KOMISIA NAVRHUJE NOVÉ PRAVIDLÁ NA ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK ZVIERAT

Ako bolo oznámené v stratégii Z farmy na stôl, programe Európskej zelenej dohody pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín, Komisia dnes navrhla najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy za posledných 20 rokov. Komisia tiež po prvýkrát navrhuje nové pravidlá EÚ týkajúce sa dobrých životných podmienok a vysledovateľnosti psov a mačiek, ktoré sú chované, držané a predávané ako spoločenské zvieratá na hospodárske účely. Balík zahŕňa prepracovanie súčasných pravidiel EÚ pre zvieratá počas prepravy, vďaka čomu sa zlepšia životné podmienky 1,6 miliardy zvierat, ktoré sa každoročne prepravujú do EÚ a z EÚ. Nové pravidlá zohľadňujú najnovšie vedecké dôkazy a poznatky, ako aj technologický vývoj. Novými pravidlami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok a vysledovateľnosti psov a mačiek sa pre tieto zvieratá po prvýkrát stanovia jednotné normy EÚ pre chov, chovné priestory a zaobchádzanie v chovných zariadeniach a obchodoch so spoločenskými zvieratami, ako aj v útulkoch. Vysledovateľnosť psov a mačiek sa posilní aj prostredníctvom povinnej identifikácie a registrácie vo vnútroštátnych databázach s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodu a lepšie kontrolovať dobré životné podmienky zvierat v chovných zariadeniach. Komisia napokon navrhuje ďalšie kroky ako reakciu na európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“, ktorá požaduje únijný zákaz chovu kožušinových zvierat a predaja výrobkov obsahujúcich kožušinu týchto zvierat na jednotnom trhu. Komisia túto iniciatívu víta a uznáva, že dobré životné podmienky zvierat sú stále zdrojom veľkého znepokojenia európskych občanov.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku