KOMISIA NAVRHUJE NOVÉ OPATRENIA ZAMERANÉ NA ZRUČNOSTI A TALENTY

Komisia dnes predkladá celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, vďaka ktorým sa má stať Európska únia atraktívnejším miestom pre talenty z krajín mimo EÚ a uľahčiť mobilita v EÚ. Dnešné opatrenia zahŕňajú vytvorenie nového okruhu talentov EÚ, čo je platforma, ktorá má slúžiť na prepojenie zamestnávateľov v EÚ s uchádzačmi o zamestnanie v tretích krajinách, ako aj opatrenia zamerané na podporu uznávania kvalifikácií a na podporu mobility vzdelávajúcich sa osôb.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku