1,25 miliardy eur z programu Horizont Európa na podporu špičkového výskumu v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej

Komisia oznámila nové výzvy v hodnote viac ako 1,25 miliardy eur na podporu výskumu v rámci akcií Marie Curie-Sklodowskej (MSCA), ktoré sú súčasťou programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa. Financovaním sa vytvoria excelentné doktorandské a postdoktorandské programy a podporia sa projekty spolupráce v oblasti výskumu a inovácií. Finančné prostriedky budú podporovať a poskytovať pracovné miesta približne 10 000 talentovaným výskumným pracovníkom z celého sveta vo všetkých fázach ich kariéry prostredníctvom výskumných projektov vo všetkých oblastiach. Podporení výskumní pracovníci budú môcť vykonávať svoj výskum a zároveň získavať nové zručnosti a rozvíjať svoju kariéru v EÚ aj mimo nej.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku