Literárna súťaž

Zapojte sa do súťaže v tvorbe eseje do 31. januára 2024

Všetci, ktorí milujete písanie a chcete vyhrať 300 Eur, stále máte šancu na zapojenie sa do súťaže v tvorbe eseje, ktorú vyhlásila Štátna vedecká knižnica v Prešove.

Esej na tému „Čo pre mňa znamená byť Európanom“ môžete do 31. 1. 2024 zasielať na e-mailovú adresu: esej@svkpo.gov.sk.