Fotosúťaž Slovensko

EUROPE DIRECT Senica vyhlasuje fotosúťaž na tému „Slovensko“.

Ak máte peknú fotografiu, ktorá vystihuje našu tohtoročnú tému môžete sa tak zapojiť do súťaže o nové SMART hodinky.

Fotosúťaž je vyhlásená pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

20. rokov v Európskej únii nie sú len číselným údajom, ale sú to roky spoločného rastu, spolupráce a solidarity. Slovensko ukázalo, že môže prispieť k európskemu projektu a že spoločne môžeme dosiahnuť viac. Členstvo v EÚ nám prinieslo možnosť slobodne cestovať, pracovať a študovať v iných krajinách EÚ. Toto prinieslo nielen kultúrnu výmenu, ale aj rozvoj odborných zručností a získanie nových skúseností. V rámci fondov EÚ získala Slovenská republika finančnú podporu na modernizáciu infraštruktúry, od dopravy po energetiku a informačné technológie. Členstvo v EÚ prispelo k posilneniu demokratických inštitúcií a právneho systému v krajine, čo prispelo k politickému a sociálnemu pokroku. Integrácia do EÚ priniesla kultúrnu rozmanitosť a možnosť zdieľať a obohacovať sa o tradície a hodnoty ostatných európskych krajín.

V tomto ročníku fotosúťaže nám nemusíte posielať vytlačené fotografie. Registrácia do fotosúťaže a nahrávanie fotografií prebieha iba elektronicky na tomto odkaze.

Štatút súťaže

Plagát súťaže

Termín uzávierky registrácie je do 15. 4. 2024