Diskusia Peter Konečný

Nie sme ani z Marsu ani z Venuše. Sme tu všetci spoločne na planéte Zem. Práve preto sú dôležité zmysluplné filmy, seriály a reklamné kampane, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, empatiu, boj proti predsudkom a stereotypom. 🌍

Filmový kritik Peter Konečný prostredníctvom krátkych reklamných spotov poukázal na spoločenské problémy dnešnej doby. 📽️