Aká bude Európa 2024

Vo štvrtok 14. 12. 2023 sme oceňovali víťazov výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2024! 😉👏

Prostredníctvom tejto výtvarnej súťaže sa snažíme nahliadnuť do kreativity detí a vidieť ich predstavy o budúcnosti Európy v nasledujúcom roku. Z výtvarných diel vyžaruje optimizmus a pozitivita. 🖼🎉 Deti nám ukazujú Európu, ktorá je plná šťastných ľudí, radosti, lásky a dobra. Ich diela sú skutočným odrazom toho, čo je dôležité – spoločná radosť a harmónia. ❤️❤️❤️ Do výtvarnej súťaže sa zapojilo spolu 14 škôl z celého Slovenska s viac ako 100 výtvarnými prácami. Hlavným porotcom súťaže je už tradične výtvarník a pedagóg Štefan Orth. ☺️

Ocenení víťazi:

Kategória materské školy

Eliška Bašnárová, 5 r. – MŠ Dr. Clementisa Skalica (EP Hviezdoslavova) – víťazný návrh na kalendárik

Ester Ďuricová, 5 r. – MŠ L. Novomeského Senica (EP J. Kráľa) – ocenená práca

Ondrej Gabriel, 6 r. – MŠ L. Novomeského Senica (EP J. Kráľa) – ocenená práca

Kategória 1. stupeň základných škôl

Zoe Karabová, 6 r. – ZŠsMŠ Trnava (EP Spartakovská) – víťazný návrh na kalendárik

Nikola Branická, 8 r. – ZŠ Martinská Žilina – ocenená práca

Aneta Fajnorová, 7 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca

Hana Čagalová, 8 r. – ZŠ Sadová Senica – ocenená práca

Laura Danielová, 10 r. – ZŠ Sadová Senica – ocenená práca

Kategória 2. stupeň základných škôl

Vivien Fránerová, 14 r. – ZŠ Sadová – víťazný návrh na kalendárik

Emma Hrubšová, 11 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca

Oliver Otrubčák, 10 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca

Simona Kubincová, 15 r. – ZŠ Komenského Senica – ocenená práca

Žofia Milatová, 7. trieda – ZŠ Martinská Žilina – ocenená práca

Kategória ZUŠ

Júlia Stanová , 11 r. – ZUŠ Stará Turá – víťazný návrh na kalendárik

Alica Pechová, 10 r. – ZUŠ Stará Turá – ocenená práca

Olivia Matulová, 8 r. – ZUŠ Šaštín Stráže – ocenená práca

Tereza Mlichová, 14 r. – ZUŠ Žilina – ocenená práca

Stela Hromeková, 5 r. – ZUŠ Senica – ocenená práca

Hana Čagalová, 8 r. – ZUŠ Senica – ocenená práca

Lucia Beňová, 9 r. – ZUŠ Šaštín Stráže – ocenená práca