Váš priestor na účasť na tvorbe politík EÚ

Chceli by ste vyjadriť svoj názor? Zapojte sa do diskusie o politikách EÚ, ktoré sa týkajú nás všetkých. 🤝🇪🇺

Čo je platforma na zapojenie občanov? 💬

Je to priestor určený výhradne pre vás, ktorý vám umožňuje zapojiť sa do diskusie o politikách EÚ, ktoré sa týkajú nás všetkých. 💬🌍 Vďaka prekladu v reálnom čase sa môžete zapojiť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ a zapojiť sa do viacerých diskusií. 🌐

Odkaz – https://citizens.ec.europa.eu/index_sk#paragraph_355

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku