Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá na posilnenie kybernetickej bezpečnosti inštitúcií EÚ

Nové nariadenie o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne spoločnej kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie, nadobudlo účinnosť včera 7. januára 2024. V nariadení sa stanovujú opatrenia na zriadenie vnútorného rámca riadenia, správy a kontroly kybernetickobezpečnostných rizík pre každý subjekt Únie a zriaďuje sa nová Medziinštitucionálna rada pre kybernetickú bezpečnosť (IICB) na monitorovanie a podporu jeho vykonávania subjektmi Únie. Poskytuje rozšírený mandát tímu reakcie na núdzové počítačové situácie pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ (CERT-EU). Tím CERT-EU sa vzhľadom na svoj nový mandát premenuje na „službu kybernetickej bezpečnosti pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie“, ale zachová si skrátený názov „CERT-EU“.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku