Týždeň dobrovoľníctva

Tretí májový týždeň sa niesol v duchu viacerých dobrovoľníckych aktivít. Organizácie CVČ Stonožka Senica, Senica 2.0, Europe Direct Senica, Technické služby, Pro Čáčov a tiež všetky stredné školy uskutočnili spolu 9 aktivít, s ktorými sa zapojili do národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva.

Hneď prvá aktivita tohto týždňa bola venovaná deťom. Dobrovoľníci si pripravili vzdelávacie a športové hry v senickom parku, za ktoré deti dostali malú odmenu. Podujatie pokračovalo zberom odpadkov v priemyselnej zóne, kde dobrovoľníci z CVČ vyzbierali 12 mechov odpadu. Dobrovoľníci nezabudli ani na zvieratká, a tak navštívili senický útulok. Niekoľkých „útulkáčov“ zobrali na prechádzku a útulku venovali krmivo a kostičky pre psíkov.

„V utorok sme mali možnosť ísť deťom v MŠ na ul. J. Mudrocha v Senici urobiť rozprávkový program s piatimi stanovišťami. Nechýbali postavičky ako jedno z troch prasiatok, víly, červená čiapočka či šašo Jašo. V stredu sme navštívili kamarátov zo Svetlušky v Kunove spolu so študentami 1.A z Gymnázia L. Novomeského Senica. Spoločne sme stavali domček z tehál, hľadali kvety na lúke, zhadzovali medovníčky, bádali obsah balónikov, zajazdili si slalom na koni, vytriedili guľôčky podľa farby, prehadzovali si s balónikom, aby nespadol, hrali veľké pexeso či Človeče nehnevaj sa,” predstavila aktivity dobrovoľníkov riaditeľka CVČ Stonožka Senica Silvia Krišáková.

Súčasťou dobrovoľníckych aktivít je už tradične pomáhanie a upratovanie na Škodáčkovom mlyne, ktorému sa dobrovoľníci aktívne venujú už od roku 2011. Tento rok “prebehlo klasické upratovanie” od zametania, utierania prachu, vysávania, umývania, čistenia… Škodáčkov mlyn v Čáčove je jedným zo štyroch mlynov, ktoré boli pomenované podľa mlynárskych rodín a je jedinou zachovanou technickou pamiatkou v meste Senica.

Počas týždňa dobrovoľníctva organizátori nezabudli ani na seniorov. Dobrovoľníci z CVČ prišli rozveseliť a spríjemniť čas seniorom v mestskom Zariadení sociálnych služieb v Senici.

Týždenný program dobrovoľníckych aktivít uzatvorilo veľké čistenie v novovznikajúcej komunitnej klubovni KiviK, ktorá bude od septembra slúžiť mladým, kde sa budú môcť po škole stretávať a venovať sa voľnočasovým aktivitám. Bodkou za týždňom dobrovoľníctva v našom meste malo byť maľovanie detských ihrísk v materských školách (tento rok na Kalinčiakovej a Hollého ulici), ktoré bolo pre nepriazeň počasia odložené o pár dní, no dobrovoľníci z radov detí a rodičov CVČ už majú farby, štetce a nápady nachystané a tešia sa na realizáciu.

Všetkým organizáciám a dobrovoľníkom, ktorí sa do podujatia Týždeň dobrovoľníctva zapojili patrí veľká vďaka a veríme, že podobných podujatí v našom meste bude naďalej pribúdať.

Zdroj: Europe Direct Senica