Súťaž o ekologické ocenenia EÚ za rok 2024

V roku 2024 sa uskutoční už tretí ročník súťaže o ekologické ocenenia EÚ. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) pri tejto príležitosti vyzýva podniky, aby využili rastúci záujem o ekologické potraviny a poľnohospodárstvo v celej Európe a uchádzali sa o tieto prestížne ceny. Ekologické ocenenia EÚ, ktoré sa udeľujú od roku 2022, ponúkajú prevádzkovateľom v tomto odvetví dôležitú platformu na zviditeľnenie svojich vynikajúcich výsledkov a inovácií. Európska únia sa totiž snaží o to, aby sa do roku 2030 podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom zvýšil na 25 %. Prihlášky sa môžu podávať online na webovej stránke venovanej ekologickým oceneniam EÚ do 12. mája 2024.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku