Strategický plán pre program Horizont Európa

Komisia prijala druhý strategický plán pre program Horizont Európa. V pláne sa stanovujú tri kľúčové strategické smerovania financovania výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027):

• zelená transformácia,

• digitálna transformácia;

• odolnejšia, konkurencieschopnejšia, inkluzívnejšia a demokratickejšia Európa.

Cieľom týchto usmernení je riešiť kľúčové globálne výzvy, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity, digitálna transformácia a starnutie obyvateľstva. Strategický plán zvyšuje ambície programu Horizont Európa v oblasti biodiverzity a zaväzuje sa k cieľu 10 % celkového rozpočtu programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 určeného na témy súvisiace s biodiverzitou. Tento nový záväzok dopĺňa existujúce ciele pre výdavky v oblasti klímy (35 % počas trvania programu Horizont Európa) a hlavné digitálne činnosti (13 miliárd eur v rovnakom období).

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku