Slovensko oslavuje 20 rokov od vstupu do EÚ

Kvalita nášho života sa od vstupu do EÚ výrazne zlepšila. Od vstupu Slovenska do EÚ prispeli prostriedky z jej rozpočtu k významnému zlepšeniu hospodárstva krajiny a tvorili veľkú časť verejných investícií. V rokoch 2004 až 2022 smerovalo na Slovensko viac ako 36 miliárd z európskeho rozpočtu. Ak k tomu pridáme Plán obnovy a odolnosti, táto suma sa zvýši na 38 miliárd eur.

Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva či ochrany životného prostredia. Z európskych peňazí sa stavali a rekonštruovali školy, škôlky a nemocnice, obnovovali námestia, budovali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali mnohé ďalšie projekty, ktoré denne skvalitňujú život Slovákov a Sloveniek. Z nového finančného obdobia na roky 2021 až 2027 môže Slovensko z eurofondov získať ďalších 13 miliárd eur.

Vstup Slovenska do EÚ priniesol obyvateľom Slovenska aj európsku identitu. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj Európania. To nám garantuje isté práva a prináša nové možnosti. Môžeme sa aktívne zapájať do tvorby európskych politík, a to aj našou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tie najbližšie nás čakajú už 8. júna. Náš názor môžeme vyjadriť cez rôzne verejné konzultácie alebo Európske občianske iniciatívy.

„Pred 20 rokmi občania Slovenska jasne vyjadrili túžbu byť súčasťou slobodnej a demokratickej Európy. Prihlásili sa k spoločným hodnotám založeným na rešpekte k ľudskej dôstojnosti, právnemu štátu, solidarite, rovnosti a ľudským právam. Hoci bola naša cesta do Európskej únie náročná, Únia stála pri nás a 1. mája 2004 sa stala naším spoločným domovom. Slovensko je zodpovedným partnerom, ktorý má vďaka členstvu v Európskej únii silnejší hlas vo svete. Dnešný deň je príležitosťou ohliadnuť sa za našimi úspechmi, ale tiež dôvodom na reflexiu a príležitosťou na posilnenie spoločných väzieb. Nech sú pre nás ďalšie roky aj naďalej obdobím spolupráce, rozvoja a pevného ukotvenia v zjednotenej Európe,“ vyjdaril sa v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.


V roku 2004 sa Európska únia rozrástla o desať nových členských krajín. Tu je 10 zaujímavostí o EÚ, ktorými sa vďaka členstvu môže pýšiť aj Slovensko:

1. EÚ má najvyššiu priemernú dĺžku života na svete. Priemerná dĺžka života v EÚ je 78 rokov, čo je o 5 rokov viac ako svetový priemer.

2. V EÚ sa nachádza najviac svetových dedičstiev UNESCO. V EÚ sa nachádza viac ako 500 lokalít svetového dedičstva UNESCO, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej časti sveta.

3. EÚ je jedinou oblasťou na svete, kde majú všetky krajiny bezplatné alebo lacné vysokoškolské vzdelávanie. Vďaka tomu je EÚ domovom niektorých z najlepších univerzít na svete.

4. EÚ má najvyššiu mieru recyklácie komunálneho odpadu na svete. Krajiny EÚ recyklujú v priemere 48,9 % svojho odpadu, v roku 2022 sa na SK zrecyklovalo cez 49% komunálneho odpadu

5. EÚ je najväčší svetový darca humanitárnej pomoci. EÚ a jej členské štáty každý rok poskytujú viac humanitárnej pomoci ako ktorákoľvek iná krajina alebo región na svete.

6. EÚ má vlastnú vesmírnu agentúru. Volá sa Európska vesmírna agentúra (ESA) a je zodpovedná za niektoré z najpôsobivejších vesmírnych misií, aké boli kedy uskutočnené, vrátane sondy Rosetta a vesmírneho teleskopu Gaia.

7. EÚ je lídrom v oblasti boja proti zmene klímy. EÚ sa zaviazala do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

8. Európske hlavné mesto kultúry: Každý rok EÚ vyberie dve mestá, ktoré sa na rok stanú centrami kultúry. V troku 2013 to boli Košice a v roku 2026 dostane tento titul Trenčín. Tieto mestá hosťujú sériu kultúrnych podujatí, ktoré propagujú ich jedinečnú kultúru a dedičstvo. Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013.

9. Cena Európskej únie za literatúru: Táto cena sa udeľuje každý rok za vynikajúce literárne diela napísané v ktoromkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ. Slovenskí autori sa môžu uchádzať o cenu a zdieľať svoje príbehy so čitateľmi z celej Európy.

10. Sieť Natura 2000: Táto sieť chránených oblastí pokrýva viac ako 18 % územia EÚ a chráni biotopy a druhy, ktoré sú ohrozené vyhynutím. Na Slovensku sa nachádza viac ako 600 chránených území Natura 2000.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku