Prihláste sa na projekt THE FUTURE IS NOW

Nový rok začína SYTEV so skvelou príležitosťou vzdelávať sa a vycestovať do Španielska! 💯

📢 Názov projektu: “ THE FUTURE IS NOW “ 📢

Typ projektu: Tréningový kurz, mobilita PsM

📆 Dátum: 08. – 14. 03. 2024 📆

Téma projektu: 💼 Podnikanie: praktické nástroje pre mladých pracovníkov a lídrov na zlepšenie práce s mládežou v ich komunitách s cieľom posilniť ich zamestnanosť a podnikateľské zručnosti a usmerniť ich, kam zamerať svoju profesionálnu kariéru, podporovať ich v procese vytvárania vlastných spoločností a projektov.

Počet účastníkov: 3 účastníci, 18+ roční

Prihlásenie: https://forms.gle/RvxRppyBoWdKYfQT7

🙋‍♂️Deadline na prihlásenie: 11. 01. 2024 🙋‍♀️

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.

Účasť na projekte je zdarma, no podmienky účasti sú nasledovné:

❗angličtina – schopnosť komunikovať a pracovať (B1- B2), záujem o tému, skúsenosť s prácou s mládežou ako animátor, dobrovoľník, … záujem realizovať workshop počas projektu, záujem o spoznávanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2024 (ak už nie si členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.❗

🗃 INFOPACK: 🗃

https://drive.google.com/file/d/1c6xJgf5hQXrIzPsmvwdNJdI8dahz6sBl/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2T9IpnwhofAqghBXbn8mJ76Zq9TcTH9KrWBIXS1LYIdQFP_kZinS7XnsA

Zdroj: SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering