Predsedníčka von der Leyenová začína strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes otvorila strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý je novým fórom povereným formovaním spoločnej vízie budúcnosti poľnohospodárskeho a potravinového systému EÚ. Strategický dialóg, ktorý predsedníčka oznámila vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023, sa bude zaoberať výzvami a príležitosťami, ktoré nastolili účastníci dialógu, ako je primeraná životná úroveň poľnohospodárov a vidieckych komunít, podpora poľnohospodárstva v rámci hraníc našej planéty a jej ekosystémov, využívanie príležitostí, ktoré ponúkajú znalosti a technologické inovácie, a podpora budúcnosti potravinového systému EÚ v konkurenčnom svete. Strategický dialóg spája kľúčové zainteresované strany z celého agropotravinového reťazca, ako aj mimovládne organizácie a zástupcov občianskej spoločnosti, finančné inštitúcie a akademickú obec. Po úvodnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roku 2024, sa uskutoční séria tematických stretnutí.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku