Po celej Európe zadarmo s poukazmi DiscoverEU

Viac ako 36 000 mladých Európanov bude cestovať 🚉 po celej Európe zadarmo s poukazmi DiscoverEU 🇪🇺

👉 36 318 mladých Európanov vo veku 18 rokov dostane bezplatný cestovný lístok s cieľom preskúmať rozmanitosť Európy, dozvedieť sa o jej kultúrnom dedičstve a histórii a spojiť sa s ľuďmi z celého kontinentu. 👏😏

👉 Je tomu tak vďaka iniciatíve DiscoverEU financovanej v rámci programu Erasmus+. V období od marca 2024 do mája 2025 budú mladí Európania cestovať najmä železničnou dopravou.

👉 Toto kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU bolo otvorené pre mladých ľudí narodených v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 z členských štátov EÚ, ako aj z krajín pridružených k programu Erasmus+.

👉 V tomto kole sa prihlásilo celkovo 144 038 mladých ľudí.

Viac informácií o iniciatíve DiscoverEU a číselných údajoch podľa jednotlivých krajín nájdete v informačnom prehľade:

https://youth.europa.eu/…/DiscoverEU_factsheet_2024.pdf

Zdroj: europa.eu