Olympiáda ľudských práv v Piešťanoch

Vo štvrtok 8. februára 2024 sa v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch stretli študenti stredných odborných škôl a gymnázií trnavského regiónu v krajskom kole 26. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého organizáciou prevzali záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová, poslanec európskeho parlamentu Vladimír Bilčík a primátor Piešťan Peter Jančovič.

Stredoškolskú súťaž otvorili slávnostnými príhovormi riaditeľka CVČ Anna Kašová a viceprimátor mesta Ján Krupa. S podporou spolupracujúcich inštitúcií, Regionálnym úradom školskej správy v Trnave, Domom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch, NIVAM Bratislava, ako aj s podporou sponzora oz Žiwell, mohli študenti súťažiť v príjemnom prostredí a dôstojných podmienkach.

Po kole písomného testovania pokračovali súťažiaci v ústnej časti, v ktorej hodnotiaca komisia následne vybrala 8 kandidátov do národného kola. Diplomy úspešných riešiteľov a vecné ceny, ktorými olympiádu podporili kancelária piešťanského primátora, regionálne centrum Europe Direct Senica a BISLA Bratislava, si z olympiády odniesol každý súťažiaci študent.

V krajskom kole odzneli aj odborné prednášky. S témou právneho štátu vystúpil Dr. Lukáš Siegel z medzinárodnej školy BISLA v Bratislave a s prednáškou Hommage à Henry Kissinger vysokoškolský pedagóg Dr. Pavol Krištof z Trnavskej univerzity. Po prednáškovom bloku nasledovala živá diskusia.

Všetkým zúčastneným študentom srdečne blahoželáme.