Konferencia príležitostí pre mladých

Konferencia príležitostí pre mladých sa uskutočnila v Senici pre študentov stredných škôl. Hlavným organizátorom podujatia bol Europe Direct Senica, Mesto Senica a organizácia Senica 20. Toto podujatie sa stala platformou, kde študenti mohli objaviť a hlbšie spoznať možnosti dobrovoľníctva, programu Erasmus+ a neformálneho vzdelávania. Hlavným cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o príležitostiach, ktoré im sú dostupné v oblasti dobrovoľníctva. Prezentácie a diskusie venované dobrovoľníctvu umožnili študentom nielen získavať nové skúsenosti a zručnosti, ale aj objavovať spôsoby, ako môžu prispieť k rozvoju svojej komunity a spoločnosti ako celku.

V rámci programu Erasmus+ mali účastníci príležitosť získať informácie o študijných a pracovných možnostiach v zahraničí. Odborníci na tému prezentovali výhody a výzvy spojené s programom Erasmus+, čo pomohlo mladým ľuďom lepšie pochopiť, ako tento program môže ovplyvniť ich osobný a profesijný rozvoj.