Komisia začína konzultácie so zainteresovanými stranami o programe Digitálna Európa

Komisia začala 12-týždňovú otvorenú konzultáciu so zainteresovanými stranami o programe Digitálna Európa (DIGITAL). Cieľom konzultácie je získať prehľad o potrebách zainteresovaných strán v súvislosti s digitálnou transformáciou, prínosmi DIGITAL a možnými zlepšeniami. Bude zhromažďovať rôzne perspektívy od malých a stredných podnikov až po mimovládne organizácie, akademickú obec, sociálnych partnerov, verejné orgány a iné verejné a súkromné organizácie a občanov z členských štátov EÚ a pridružených krajín. Komisia potom uverejní súhrnnú správu o zisteniach konzultácie a odpovede zainteresovaných strán na stránke Vyjadrite svoj názor. Získaná spätná väzba bude podkladom pre úvahy o možných zlepšeniach v rámci DIGITAL a pomôže tiež usmerniť navrhovanie budúcich iniciatív. Konzultácia sa ukončí 20. septembra 2024.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku