Komisia víta politickú dohodu o nových právach spotrebiteľov na jednoduché a atraktívne opravy

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú včera dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie z marca 2023 o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru pre spotrebiteľov. Po prijatí nových pravidiel sa zavedie nové „právo na opravu“ pre spotrebiteľov, a to v rámci zákonnej záruky aj mimo nej, čím sa im uľahčí a bude nákladovo efektívnejšie opravovať výrobky namiesto toho, aby ich jednoducho nahradili novými. Výsledkom budú úspory pre spotrebiteľov, posilnenie obehového hospodárstva a podpora cieľov udržateľnej spotreby a Európskej zelenej dohody znížením množstva odpadu. Ak sa v rámci zákonnej záruky objaví chyba, spotrebitelia budú mať teraz nárok na predĺženú zákonnú záruku v trvaní jedného roka, ak sa rozhodnú pre opravu svojich výrobkov. Po uplynutí zákonnej záruky budú môcť spotrebitelia požiadať o jednoduchšiu a lacnejšiu opravu chýb týchto výrobkov, ktoré musia byť technicky opraviteľné (ako sú tablety, smartfóny, ale aj práčky, umývačky riadu atď.). Európsky parlament a Rada budú teraz musieť politickú dohodu formálne prijať. Po formálnom prijatí smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Iniciatíva „právo na opravu“ je doplnkom niekoľkých ďalších návrhov predložených Komisiou s cieľom dosiahnuť udržateľnú spotrebu počas celého životného cyklu výrobku, čím sa stanovuje rámec pre skutočné „právo na opravu“ v celej EÚ.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku