KOMISIA SPÚŠŤA SPOLOČNÝ PODNIK PRE ČIPY

Komisia včera oficiálne otvorila spoločný podnik pre čipy, ktorý posilní európsky ekosystém polovodičov a vedúce postavenie Európy v oblasti technológií. Preklenie priepasť medzi výskumom, inováciami a výrobou, a tým uľahčí komercializáciu inovačných myšlienok. Spoločný podnik pre čipy zavedie okrem iného pilotné linky, na ktoré Komisia vyhlásila prvú výzvu s finančnými prostriedkami EÚ vo výške 1,67 miliardy eur. Očakáva sa, že táto suma bude doplnená finančnými prostriedkami členských štátov, ktoré dosiahnu 3,3 miliardy eur, plus dodatočným financovaním zo súkromných zdrojov. Okrem toho včera prvýkrát zasadla Európska rada pre polovodiče. Rada združuje členské štáty s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa konzistentného vykonávania európskeho aktu o čipoch a medzinárodnej spolupráce v oblasti polovodičov. Bude hlavnou platformou pre koordináciu medzi Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými stranami pri riešení otázok týkajúcich sa odolnosti dodávateľského reťazca a možných reakcií na krízy.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku