Komisia schválila štátnu pomoc siedmich členských štátov až do výšky 6,9 miliardy eur na tretí dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v hodnotovom reťazci vodíka

Komisia podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci schválila tretí dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu vodíkovej infraštruktúry. Očakáva sa, že tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu posilní dodávky vodíka z obnoviteľných zdrojov, a tým zníži závislosť od zemného plynu a pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU. Projekt s názvom „IPCEI Hy2Infra“ spoločne pripravilo a oznámilo sedem členských štátov: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Slovensko. Členské štáty poskytnú až 6,9 miliardy eur z verejných finančných prostriedkov, ktoré by mali uvoľniť 5,4 miliardy eur vo forme súkromných investícií. V rámci tohto dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu sa na 33 projektoch zúčastní 32 spoločností s činnosťami v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov. Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu Hy2Infra sa bude vzťahovať na širokú časť hodnotového reťazca vodíka tým, že sa podporí i) zavádzanie veľkokapacitných elektrolyzérov s výkonom 3,2 GW na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov; II) zavádzanie nových plynovodov na prepravu a distribúciu vodíka so zmeneným účelom v dĺžke približne 2 700 km; III) rozvoj veľkokapacitných zariadení na uskladňovanie vodíka s kapacitou najmenej 370 GWh a iv) výstavba manipulačných terminálov a súvisiacej prístavnej infraštruktúry pre tekuté organické nosiče vodíka („LOHC“) na manipuláciu so 6 000 tonami vodíka ročne. Účastníci budú spolupracovať aj na interoperabilite a spoločných normách s cieľom predchádzať prekážkam a uľahčiť budúcu integráciu trhu. Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu podporí postupný vznik vodíkovej infraštruktúry v celej EÚ, počnúc rôznymi regionálnymi zoskupeniami. Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, konkrétnejšie jej oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku