Komisia rozhodla o zaregistrovaní dvoch nových európskych iniciatív občanov

Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvom „Air-Quotas“ a „Stop ničeniu videohier“. Iniciatíva „Air-Quotas (Kvóty na lety)“ vyzýva Komisiu, aby v každej krajine vytvorila mechanizmus emisných kvót pre občanov, ktorý podnieti podniky k dekarbonizácii prostredníctvom dopytu spotrebiteľov. Organizátori sa domnievajú, že tento nový mechanizmus by sa mal vzťahovať na všetky nákupy tovaru a služieb a že by mal začať leteckou dopravou. Organizátori iniciatívy „Stop Destroying Videogames (Stop ničeniu videohier)“ vyzývajú Komisiu, aby zaviedla požiadavku, aby vydavatelia, ktorí predávajú alebo udeľujú licencie na videohry v EÚ, ponechali takéto hry vo funkčnom (hrateľnom) stave s cieľom zabrániť vydavateľom v tom, aby videohry na diaľku znefunkčnili. Obe európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch. Komisia sa preto domnieva, že sú právne prípustné. Vecnú stránku týchto návrhov zatiaľ Komisia neanalyzovala. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie. Po dnešnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do roka milión vyhlásení o podpore, pričom minimálne počty sa dosiahnu v aspoň siedmich rôznych členských štátoch, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Bude musieť rozhodnúť, či na žiadosť odpovie prijatím opatrení. Svoje odôvodnenie musí vysvetliť.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku