Komisia investuje viac ako 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia dnes investuje viac ako 233 miliónov eur do dvanástich nových strategických projektov naprieč Európou v rámci programu LIFE na podporu vykonávania ambícií EÚ v oblasti životného prostredia a klímy v rámci Európskej zelenej dohody. Očakáva sa, že tieto strategické projekty zmobilizujú značné dodatočné finančné prostriedky z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ako aj z národných vlád a investícií súkromného sektora.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku