International Solidarity Project Meet-Up

Podujatie „International Solidarity Project Meet-Up“ je medzinárodné stretnutie členov tímov mladých ľudí, ktorí realizujú/alebo realizovali solidárne projekty.

Stretnutia sa môžete zúčastniť:

– ak ste mladý človek, ktorý realizuje/realizoval solidárny projekt,

– ak chcete počuť o tom, čo robili iné projektové tímy mladých ľudí, kým prebiehal váš projekt,

– ak svoj projekt považujete za začiatok cesty, ktorá vás privedie k novým európskym dobrodružstvám,

– a nakoniec, ak sa chcete stretnúť s inými ľuďmi s rovnakým cieľom ako vy: byť aktívny v ich komunite a mať vplyv.

Viac informácií: https://zborsolidarity.eu/skolenie/international-solidarity-project-meet-up/?fbclid=IwAR1ClUY2ZCwR6nr3fWjxa_NBOmjd20N9bEDL3H7wZdbn9sAoD8LazVoM4XU

Zdroj: zborsolidarity.eu