Európska komisia víta politickú dohodu o Nástroji pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur

Európska komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení o vzniku Nástroja pre Ukrajinu, ktorý Komisia navrhla v júni 2023. Nový Nástroj pre Ukrajinu poskytne stabilné a udržateľné financovanie na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny vrátane kľúčových reforiem potrebných na jej ceste k vstupu do EÚ. Celková suma Nástroja je 50 miliárd eur na obdobie 2024 – 2027. Táto suma sa skladá zo 17 miliárd eur vo forme grantov a 33 miliárd eur vo forme úverov.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku