Európska komisia navrhuje zmenu rozpočtu EÚ na rok 2024

Európska komisia dnes schválila návrh na zmenu rozpočtu EÚ na rok 2024 s cieľom zohľadniť zmeny vykonané v nadväznosti na dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Tento zmenený rozpočet umožní Únii pokračovať v plnení spoločných priorít EÚ v tomto roku v prospech európskych občanov, ako aj v prospech obyvateľov mimo EÚ. Konkrétne posilní našu podporu Ukrajine, zvýši investície do kritických technológií a obrany a poskytne dodatočné zdroje na podporu partnerov na západnom Balkáne. Vďaka tejto zmene bude možné z rozpočtu EÚ takisto lepšie pomáhať členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami a krajinám, ktoré čelia humanitárnym krízam. Táto zmena ročného rozpočtu EÚ na rok 2024 predstavuje zvýšenie o viac ako 5,8 miliardy eur.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku