Európska komisia navrhla revíziu smerníc ako súčasť stratégie EÚ Z farmy na stôl

Veľká novinka pre všetkých milovníkov raňajok! Členské štáty EÚ a Európsky parlament sa začiatkom tohto roka dohodli na revízii tzv. „raňajkových smerníc“. Smernice sa týkajú potravín, ktoré sú konzumované prevažne na raňajky. Ide o med, ovocné šťavy, ovocné džemy a mlieko. Cieľom je primárne stransparentnenie pôvodu výrobkov, ale aj aktualizovať súčasné pravidlá týkajúce sa zloženia, označovania a pomenovania vybraných potravín. Ak napríklad med alebo ovocie použité v týchto výrobkoch pochádza z viac ako jednej krajiny, krajiny pôvodu sa uvedú na etikete v zostupnom poradí podľa ich podielu na konečnom výrobku. Najnovšia revízia týchto smerníc tak ochráni napríklad aj včelárov a spotrebiteľov pred falšovaným medom.

Európska komisia navrhla revíziu smerníc ako súčasť stratégie EÚ Z farmy na stôl. Cieľom tejto stratégie je zabezpečenie zdravších a udržateľnejších potravín v Európe. Viac info nájdete tu: https://bit.ly/FromForkToFarmSK

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku