EÚ posilňuje pripravenosť na sezónu prírodných požiarov 2024

Európa sa pripravuje na nadchádzajúcu sezónu prírodných požiarov, pričom podniká významné kroky na posilnenie boja proti požiarom a ochranu komunít prostredníctvom predbežného rozmiestnenia hasičov a vytvorenia flotily lietadiel na hasenie požiarov. 556 hasičov z 12 krajín bude v lete strategicky rozmiestnených do kľúčových lokalít v Európe, ako sú Francúzsko, Grécko, Portugalsko a Španielsko, pripravených pomôcť miestnym hasičským zborom. Toto proaktívne opatrenie zvyšuje pripravenosť Európy bojovať proti prírodným požiarom, zmierňuje ich ničivý vplyv na životy, domovy a životné prostredie a poukazuje na silu solidarity EÚ pri riešení týchto kríz. EÚ na toto leto vybudovala aj osobitnú flotilu hasičských lietadiel rescEU, ktorá pozostáva z 28 lietadiel a 4 vrtuľníkov v 10 členských štátoch. Komisia takisto vyčlenila celkovo 600 miliónov eur na uľahčenie nákupu 12 nových hasičských lietadiel v budúcnosti, ktoré sa majú rozdeliť medzi šesť členských štátov EÚ. Okrem toho s cieľom posilniť flotilu EÚ na letecké hasenie požiarov bude EÚ v budúcnosti financovať niekoľko helikoptér. Predbežné nasadenie hasičov a nadobudnutie ďalších hasičských lietadiel zdôrazňujú záväzok EÚ posilniť svoju schopnosť účinne reagovať na prírodné požiare, najmä v nadchádzajúcich letných mesiacoch.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku