Členské štáty schválili stiahnutie udiarenských dochucovadiel z trhu EÚ

Včera členské štáty Európskej únie schválili návrh Európskej komisie neobnoviť povolenie 8 udiarenských dochucovadiel potravín, o ktoré požiadali výrobcovia. Po uplynutí ukončovacieho obdobia sa používanie týchto aróm v EÚ už nepovoľuje. Príslušné rozhodnutia sú založené na vedeckých hodnoteniach Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý dospel k záveru, že pri posudzovaných udiarenských dochucovadlách sa obavy týkajúce sa genotoxicity buď potvrdzujú, alebo ich nemožno vylúčiť. Stanovisko EFSA vychádza z aktualizovanej metodiky, ktorou sa posudzujú nové údaje predložené žiadateľmi. Týka sa špecifických aróm, ktoré sa môžu pridávať do potravín, a nie samotnej potraviny. Po rozsiahlych diskusiách s členskými štátmi a zainteresovanými stranami sa v nariadení stanovujú rôzne obdobia postupného ukončovania, aby sa výrobcom a prevádzkovateľom poskytol čas na prispôsobenie sa novým pravidlám. Ak sa používa ako náhrada tradičného údenia (napr. šunky, ryby, syry), obdobie postupného ukončovania je 5 rokov. V prípade použití, pri ktorých sa udiarenske dochucovadlo pridáva pre ďalšiu arómu (napr. polievky, lupienky, omáčky), bude obdobie postupného ukončovania používania 2 roky.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku