Cieľom rozpočtu EÚ na rok 2025 je posilniť financovanie európskych priorít

Komisia navrhla ročný rozpočet EÚ vo výške 199,7 miliardy eur na rok 2025. Rozpočet sa doplní odhadovanými prostriedkami vo výške 72 miliardy eur v rámci nástroja NextGenerationEU. Toto finančné krytie podporí EÚ pri plnení jej politických priorít a zároveň začlení zmeny dohodnuté v rámci revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania vo februári 2024. V návrhu rozpočtu na rok 2025 sa finančné prostriedky nasmerujú tam, kde môžu v spolupráci a v súlade s potrebami členských štátov EÚ a partnerov na celom svete dosiahnuť väčšiu odolnosť Európy a jej pripravenosť na budúcnosť v prospech občanov a podnikov EÚ. Dosiahne sa to podporou zelenej a digitálnej transformácie, tvorbou pracovných miest a súčasným posilnením strategickej autonómie a globálnej úlohy Európy. Umožní tiež podporu kľúčových kritických technológií prostredníctvom Platformy strategických technológií pre Európu (STEP). V návrhu rozpočtu na rok 2025 sa v súlade s revíziou VFR v polovici trvania poskytne aj pokračujúca podpora sýrskym utečencom v Turecku a širšom regióne, v južnom susedstve vrátane vonkajšieho rozmeru migrácie, ako aj na západnom Balkáne. Poskytne tiež stabilnú a predvídateľnú podporu Ukrajine.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku