125 miliónov eur na výstavbu diaľnice D1 na úseku Hubová – Ivachnová

Celková dĺžka úseku bude 14,9 km. Projekt predstavuje druhú fázu investičnej výstavby, ktorá bola dokončená v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Celá investícia je súčasťou technického riešenia rozšírenia diaľnice D1 z Hubovej. Diaľnica D1 nahradí a doplní súčasnú cestu 1. triedy I/18. Projekt významne prispieva k naplneniu vízie „modernej, vysokokvalitnej, bezpečnej a efektívne fungujúcej dopravnej infraštruktúry“, najmä v koridoroch transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Vízia bola vymedzená v strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2030.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku